לוגו עומר נירהוד

דיני משפחה

מאחורי כל איש עסקים יש איש משפחה, עם עניינים בתחום דיני המשפחה.

אבל במקרים של סכסוך, העסקים לא מנותקים מהמשפחה, אם הסתיימה הדרך המשפחתית – בין אם מדובר באינטרסים של איש העסקים, עליהם נגן, או באינטרס של בן/בת הזוג, שם יש לדאוג כדי שרכושו של בעל העסקים לא יוברח ויעלם. אנחנו נדע לייצג את מי מהצדדים שרוצה למקסם את התועלות שלו ואת חלקו במהלך הגירושין, לנתח כלכלית את השווי הנכסים העיסקיים, הנדלניים והפיננסיים, ונדאג לעתידו של הלקוח שלנו בצורה המיטבית. 
משרדינו מייצג מחד את בעלי העסקים – בין אם נשים או גברים, ומאידך את בני או בנות הזוג, כאשר לכל צד יש התמחות משלו. לכל צד יש דגשים משלו.
אנו נשאף למזער את הסכסוך ולהגיע לפתרונות בהסכמה, במיוחד כשיש ילדים ולטובתם, אבל מאידך, כאשר נדרש הדבר, נדע להפעיל את כל כובד המשקל על הצד שכנגד, ולמקסם את הוצאות עבור הלקוח שלנו.