לוגו עומר נירהוד
עומר נירהוד התנהלות עם בנקים

התנהלות עם בנקים

כל פירמה עסקית זקוקה לבנק, אך הבנק אינו "חבר". 

המשרד ידע ללוות את החברה בתהליך ההתרחבות שלה בתכנון מסגרות אשראי נכון מול הבנקים, וניהול מו"מ על מסגרות האשראי ועלותן, ליווי ההתקשרויות המשפטיות הקשורות וניהול האינטראקציה עם הבנק.

המשרד ילווה את הלקוח ככל ונדרש בערעורים על חזרת שיקים, וכולל במידת הצורך תכנון נכון של "קיפול" חברה, מכירתה, או ככל ונדרש תכנון קריסתה באופן שימזער את הנזקים, 

למשרד התמחות בחוק החברות – אחריות דירקטורים ובעלי תפקיד בחברה, והגנה על בעלי תפקיד בחברות פרטיות וציבוריות, כולל ליווי המשמעויות הניהוליות של החלטות כספיות שונות.