עומר נירהוד ליווי איש העסקים

ליווי אנשי עסקים

מאחורי הפירמה העסקית עומד איש העסקים – שהוא הלקוח האמיתי של המשרד.

איש העסקים הינו בודד – בדרך כלל אין לאיש העסקים עם מי לחלוק ולשתף התלבטויות עסקיות ומשפטיות. שם נכנס המשרד, כעזר כנגדו, ביכולת לתת לאיש העסקים ליווי עסקי ומשפטי אשר יאפשר לו ראיה רחבה יותר של מצבו, והתמודדות עם הצלחות ו/או משברים – 

המשרד ילווה את הלקוח מחד בתכנוני מס אישיים ובינלאומיים, ומאידך, במשברים והסדרי חוב ועד לפשיטת רגל, ופתיחת דף חדש לאחריה.